تفکر طراحی فهم چگونگی تفکر و کار طراحان - مقیمی

کد شناسه :40
تفکر طراحی فهم چگونگی تفکر و کار طراحان - مقیمی

تفکر طراحی : فهم چگونگی تفکر و کار طراحان تألیف : نایجل کراس مترجم : مهدی مقیمی - طراحی صنعتی - کتاب پرهام - 1 : توانایی طراحی 2 : طراحی برای برنده شدن 3 : طراحی برای لذت 4 : طراحان چگونه فکر می کنند 5 : طراحی برای استفاده 6 : با هم طراحی کردن 7 : طراحان چگونه کار می کنند 8 : تخصص طراحی - تفکر طراحی : فهم چگونگی تفکر و کار طراحان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر