هنر دوران مدرن

کد شناسه :3982
هنر دوران مدرن

هنر دوران مدرن ، فلسفه هنر از كانت تا هايدگر تأليف : ژان ماري شفر ترجمه : ايرج قانوني - هنر - كتاب پرهام -بخش اول : زيبايي شناسي فلسفي چيست ؟ 1 : تمهيد كانتي بر زيبايي شناسي تحليلي بخش دوم : نگره نظري هنر : 2 : پيدايش نگره نظري هنر 3 : نظام هنر (هگل ) 4 : بينش جذبه آميز يا پندار كيهاني ؟ 5 : هنر به مثابه انديشه هستي ( هايدگر ) - هنر دوران مدرن : فلسفه هنر از كانت تا هايدگر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر