زبان خاموش

کد شناسه :4034
زبان خاموش

زبان خاموش تأليف : ادوارد تي هال ترجمه : علي نمازيان - معماري - 1 : آواهاي زمان 2 : فرهنگ چيست ؟ 3 : واژگان فرهنگ 4 : عناصر سه گانه اصلي 5 : فرهنگ همان ارتباط است 6 : مجموعه فراگير 7 : توهمات فردي 8 : الگوي سازمان دهنده 9 : سخن گفتن زمان : لهجه هاي آمريكايي 10 : فضا سخن مي گويد 11 : رهايي از تنش ها - زبان خاموش - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر