زبان خاموش

کد شناسه :4034
زبان خاموش

زبان خاموش تألیف : ادوارد تی هال ترجمه : علی نمازیان - معماری - 1 : آواهای زمان 2 : فرهنگ چیست ؟ 3 : واژگان فرهنگ 4 : عناصر سه گانه اصلی 5 : فرهنگ همان ارتباط است 6 : مجموعه فراگیر 7 : توهمات فردی 8 : الگوی سازمان دهنده 9 : سخن گفتن زمان : لهجه های آمریکایی 10 : فضا سخن می گوید 11 : رهایی از تنش ها - زبان خاموش - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر