حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان شناسی

کد شناسه :41
حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان شناسی

حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان شناسی تألیف : کمال الدین نیکنامی ، عبدالکریم شادمهر - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : همبستگی و رگرسیون ساده 2 : تبیین قضایای باستان شناسی با رگرسیون ساده 3 : رگرسیون چندگانه 4 : تبیین قضایای باستان شناسی با رگرسیون چندگانه 5 : رگرسیون لجستیک 6 : تبیین قضایای باستان شناسی با رگرسیون لجستیک - حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان شناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر