مبادي سواد بصري

کد شناسه :4093
مبادي سواد بصري

مبادي سواد بصري دونيس ا.دانديس ترجمه مسعود سپهر 1. خصوصيت و محتواي سواد بصري 2.تركيب بندي :راهنماييهاي دستوري براي سواد بصري 3.عناصر اوليه در ارتباط بصري 4. تشريح پيام بصري 5 . جنبش و تحرك در كنتراست 6 . فنون بصري:برنامه هايي براي ارتباط بصري 7. برآمدن سبك بصري 8 . هنرهاي بصري :كار ويژه و پيام 9 . سواد بصري : براي چه و چگونه ؟ مبادي سواد بصري

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر