مبادی سواد بصری ، مسعود سپهر

کد شناسه :4093
مبادی سواد بصری ، مسعود سپهر

مبادی سواد بصری دونیس ا.داندیس ترجمه مسعود سپهر 1. خصوصیت و محتوای سواد بصری 2.ترکیب بندی :راهنماییهای دستوری برای سواد بصری 3.عناصر اولیه در ارتباط بصری 4. تشریح پیام بصری 5 . جنبش و تحرک در کنتراست 6 . فنون بصری:برنامه هایی برای ارتباط بصری 7. برآمدن سبک بصری 8 . هنرهای بصری :کار ویژه و پیام 9 . سواد بصری : برای چه و چگونه ؟ مبادی سواد بصری

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر