روشهاي ساليابي در باستان شناسي

کد شناسه :4274
روشهاي ساليابي در باستان شناسي
موجود نیست

روشهاي ساليابي در باستان شناسي تأليف : فرانك بحرالعلومي شاپور آبادي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : باستان شناسي و تاريخگذاري 2 : ساليابي رشد حلقه هاي درختان (دندروكرونولوژي ) 3 : ساختمان اتم 4 : روشهاي ساليابي راديومتريك (پرتوسنجي ) 5 : ساليابي با استفاده از واپاشي ايزوتوپهاي پرتوزا 6 : ساليابي كرن 14 - 7 : ساليابي ترمولومينسانس (گرماليان ) 8 : ساليابي تشديد اسپين الكتروني ( ESR ) 9 : ساليابي رد شكاف هسته اي 10 : ساليابي ديرينه مغناطيسي 11 : روشهاي ساليابي با استفاده از تغييرات شيميايي 12 : ساليابي ابسيدين هيدراته شده (آبدار شده ) 13 : روشهاي ساليابي نسبي استخوان 14 : ساليابي راسميك شدن اسيدهاي آمينه - روشهاي ساليابي در باستان شناسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر