بازنگری در کارکردگرایی ، نظریه هنجاری معماری و علوم رفتاری

کد شناسه :4314
بازنگری در کارکردگرایی ، نظریه هنجاری معماری و علوم رفتاری

کتاب بازنگری در کارکردگرایی نظریه هنجاری معماری و علوم رفتاری ، جان لنگ ، والتر مولسکی ، محسن کاملی ، ثمره بیگدلی ، معماری ، کتاب پرهام ، مقدمه نظریه اثباتی و نظریه هنجاری ، خلق یک نظریه کارکردگرا هنجاری ، کارکردهای محیط ساخته شده نظریه و عمل ، فضاهای خارجی ساختمان ها در بافت شهری ، کتاب بازنگری در کارکردگرایی نظریه هنجاری معماری و علوم رفتاری ، جان لنگ ، والتر مولسکی ، محسن کاملی ، ثمره بیگدلی ، نشر گوهر دانش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر