کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی منطقه ای اقتصادی توریسم

کد شناسه :435
کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی منطقه ای اقتصادی توریسم

کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی ، منطقه ای ، اقتصادی ، توریسم تألیف : محمدحسین رامشت ، سمیه سادات شاه زیدی - جغرافیا - کتاب پرهام - فصل اول : اصول برنامه ریزی ملی از دیدگاه ژئومرفولوژی 1 : ارزیابی منابع طبیعی 2 : ارزیابی مخاطرات زمینی فصل دوم : اصول برنامه ریزی منطقه ای از دیدگاه ژئومرفولوژی فصل سوم : برنامه ریزی اقتصادی از دیدگاه ژئومرفولوژی فصل چهارم : برنامه ریزی توریسم از دیدگاه ژئومرفولوژی - کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی ، منطقه ای ، اقتصادی ، توریسم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر