کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی منطقه ای اقتصادی توریسم

کد شناسه :435
کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی منطقه ای اقتصادی توریسم

كاربرد ژئومرفولوژي در برنامه ريزي ملي ، منطقه اي ، اقتصادي ، توريسم تأليف : محمدحسين رامشت ، سميه سادات شاه زيدي - جغرافيا - كتاب پرهام - فصل اول : اصول برنامه ريزي ملي از ديدگاه ژئومرفولوژي 1 : ارزيابي منابع طبيعي 2 : ارزيابي مخاطرات زميني فصل دوم : اصول برنامه ريزي منطقه اي از ديدگاه ژئومرفولوژي فصل سوم : برنامه ريزي اقتصادي از ديدگاه ژئومرفولوژي فصل چهارم : برنامه ريزي توريسم از ديدگاه ژئومرفولوژي - كاربرد ژئومرفولوژي در برنامه ريزي ملي ، منطقه اي ، اقتصادي ، توريسم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر