تجزیه و تحلیل آثار معماران مشهور جهان

کد شناسه :4354
تجزیه و تحلیل آثار معماران مشهور جهان

تجزیه و تحلیل آثار معماران مشهور جهان تألیف : راجر اچ کلارک ، مایکل پازو ترجمه : سامان هزارخانی - معماری - کتاب پرهام - 1 : تجزیه و تحلیل 2 : راهنما 3 : آلوارآلتو 4 : تادائو آندو 5 : اریک گوناراسپلوند 6 : بولین و پاول ( پیتر پولین ) 7 : ماریو بوتا 8 : فلیپو برونلسکی 9 : اسور فن 10 : رومالدو گیورگالا 11 : نیکولاس هاوکسمور 12 : هرتزوگ و دی مورون 13 : استیون هال 14 : لوئیس کان 15 : لوکوربوزیه 16 : کلود نیکولاس لدوکس 17 : سیگورد لورنتز 18 : ادوین لوتینز 19 : ریچارد ر مایر 20 : رافائل مونئو 21 : چارلز مور 22 : گلن مورکات 23 : ژان نوول 24 : آندره پالادیو 25 : هنری هابسون و ریچارد سون 26 : جیمز استرلینگ 27 : لوئیس سولیوان 28 : یوشیو تانیگوچی 29 : چوزبه تراینی 30 : لودویک مایس ون در روهه 31 : رابرت و نتوری 32 : فرانک لویدرایت 33 : پیتر زامورت 34 : ایده های شکل دهنده 36 : رابطه پلان و مقطع ونما 37 : رابطه ها 38 : واحد درون کل 39 : کل بزرگتر از مجموعه واحدها 40 : تجمیع واحدها برای تشکیل کل 41 : واحدهای همپوشانی 42 : واحدهای مجزا 43 : عناصر تکراری 44 : جمعی و کسری 45 : تقارن و تعادل 46 : تعادل شکل و هندسی 47 : هندسه 48 : هندسه 49 : چرخش و جابجایی همپوشانی 50 : شبکه 51 : خطی - فضای عبوری 52 : مرکزی - فضای عبوری 53 : سلسله مراتب 54 : تبدیل - واسطه 55 : تقلیل - تجزیه و تحلیل آثار معماران مشهور جهان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر