مباحثی در اقتصاد شهری ، مبارکی

کد شناسه :4380
مباحثی در اقتصاد شهری ، مبارکی

کتاب مباحثی در اقتصاد شهری ، امید مبارکی ، زهرا افضلی گروه ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، کلیات و مفاهیم ، دلایل شکل گیری شهرها ، اندازه مطلوب شهر ، مکان یابی کاربری ها ، مهاجرت فقر شهری و سکونتگاه های غیررسمی ، اقتصاد زمین و مسکن شهری ، نقش حمل ورنقل در اقتصاد شهری ، یارانه ها و تأثیرات آنها در اقتصاد شهری ، کتاب مباحثی در اقتصاد شهری ، امید مبارکی ، زهرا افضلی گروه ، نشر دانشگاه مراغه .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر