قزوین مجموعه مقالات ، ایران منش

کد شناسه :4385
قزوین مجموعه مقالات ، ایران منش

کتاب قزوین مجموعه مقالات ، نسیم ایران منش ، معماری ، کتاب پرهام ، حوزه فرهنگی تمدنی طارم به مرکزیت دژشهر سمیران ، بررسی استقرار جوامع انسانی در سرزمین قزوین از دوران پارینه سنگی با شکل گیری شهرها و جایگاه و موقعیت شهر قزوین در طول دوران پیش ز تاریخ تا اوایل دوران اسلامی ، سازه های آبی شهر تاریخی قزوین و ارتباط آنها با ریخت شناسی شهری قزوین تا تأکید بر دوره قاجار ، نظام آب قزوین ، حفاظت از باغستان سنتی شهر قزوین چالش ها و راهکارها ، مسیر گردشگری در بافت تاریخی قزوین ، کتاب قزوین مجموعه مقالات ، نسیم ایران منش ، نشر اول و آخر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر