مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات مخاطرات محیطی ، امیدوار

کد شناسه :4410
مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات مخاطرات محیطی ، امیدوار

کتاب مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات مخاطرات محیطی ، کمال امیدوار ، رضا ابراهیمی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، کلیات ، مخاطرات محیطی با منشأ هواشناختی ، مخاطرات محیطی با منشأ آب و هوایی ، مخاطرات انسانی ، کتاب مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات مخاطرات محیطی ، کمال امیدوار ، رضا ابراهیمی ، نشر دانشگاه یزد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر