یکپارچه سازی سلامت و ایمنی شغلی با مدیریت پروژه های ساخت و ساز

کد شناسه :4432
یکپارچه سازی سلامت و ایمنی شغلی با مدیریت پروژه های ساخت و ساز

کتاب یکپارچه سازی سلامت و ایمنی شغلی با مدیریت پروژه های ساخت و ساز ، هلن لینگارد ، ران ویکفیلد ، محمدجواد کاظمینی ، مدیریت پروژه ، کتاب پرهام ، وضعیت سلامت و ایمنی شغلی در ساخت و ساز ، نقش کارفرمایان در بهبود سلامت و ایمنی محل کار ، طراحی محصولات و فرآیندهای سالم و ایمن ، سلامت کارگران ساختمانی ، فرهنگ هایی که کار سلامت و ایمن را ممکن می سازند ، درک کردن و کاربرد سنج های سلامت و ایمنی ، مدیریت سلامت و ایمنی کار تجدید نظر در قوانین و مشارکت کارگران ، رویکردی یکپارچه به کاهش ریسک اختلالات عضلانی اسکلتی ناشی از کار ، ملاحظات مربوط به آینده سلامت و ایمنی کار ساخت و ساز ، کتاب یکپارچه سازی سلامت و ایمنی شغلی با مدیریت پروژه های ساخت و ساز ، نشر جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر