طراحی در معماری داخلی

کد شناسه :4443
طراحی در معماری داخلی

طراحی در معماری داخلی تألیف : احسان طایفه - معماری - کتاب پرهام - 1 : معماری داخلی چیست ؟ 2 : اهمیت استفاده از دست آزاد در فرآیند طراحی معماری داخلی 3 : ارائه و راندو در معماری داخلی 4 : اصول اولیه در معماری داخلی 5 : معماری داخلی ، طراحی از درون به برون 6 : اجزای مختلف در معماری داخلی 7 : جزئیات در معماری داخلی 8 : درس هایی از معماری داخلی 9 : طراحی دیوار به دیوار 10 : نمونه هایی از فضاهای داخلی 11 : اسکیس های معماری داخلی - طراحی در معماری داخلی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر