طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی

کد شناسه :449
طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی

طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی تألیف : الزابت برتون ، لین میچل ترجمه : الهام ضابطیان طرقی ، فاطمه مقیمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : خیابان های مناسب زندگی : چرا ؟ 2 : خیابان های مناسب زندگی : چگونه ؟ 3 : خیابان های مناسب زندگی : آینده ؟ - طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر