حکمروایی الکترونیک برای شهرهای هوشمند ، سرور

کد شناسه :4471
حکمروایی الکترونیک برای شهرهای هوشمند ، سرور

کتاب حکمروایی الکترونیک برای شهرهای هوشمند ، تی ام وینود کومار ، هوشنگ سرور ، مرضیه اسمعیل پور ، منیژه لاله پور ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، حکمروایی شهر هوشمند الکترونیکی ، حکمروایی شهر هوشمند الکترونیک ، حکمروایی شهر مجازی الکترونیک ابزارها و موضوعات ، آینده مدیریت شهرهای الکترونیکی هوشمند ، کتاب حکمروایی الکترونیک برای شهرهای هوشمند ، تی ام وینود کومار ، هوشنگ سرور ، مرضیه اسمعیل پور ، منیژه لاله پور ، نشر دانشگاه مراغه

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر