اصول و روش نگارش دانشگاهی ، سلطانی

کد شناسه :4477
اصول و روش نگارش دانشگاهی ، سلطانی

کتاب اصول و روش نگارش دانشگاهی ، سیدعلی اصغر سلطانی ، عمومی ، کتاب پرهام ، ساختمان جمله و پاراگراف ، الگوهای ساختاری پاراگراف ، عوامل انسجام متن ، کتاب اصول و روش نگارش دانشگاهی ، سیدعلی اصغر سلطانی ، نشر دانشگاه مفید قم .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر