مباني نظري و استانداردهاي آزمايش هاي مكانيك خاك

کد شناسه :4484
مباني نظري و استانداردهاي آزمايش هاي مكانيك خاك

مباني نظري و استانداردهاي آزمايش هاي مكانيك خاك تأليف اسماعيل افلاكي ، انتشارات جهاد دانشگاهي اميركبير ، عمران ، كتاب پرهام ، منشاء سنگ و خاك ، ارتباط هوازدگي سنگ ها با آب و هوا و تشكيل خاك ، خصوصيات فيزيك خاك ها ، طبقه بندي خاك ها ، آزمايش هاي استاندارد مكانيك خاك در مورد خواص فيزيك و طبقه بندي خاك ها ، آزمايش هاي استاندارد تراكم خاك ، حركت آب در خاك ، آزمايش هاي استاندارد تعيين ضريب نفوذپذيري و ارتفاع مويينه در خاك ، مقاومت برشي خاك ، استانداردهاي تعيين مقاومت برشي خاك ها ، نشست خاك پديده تحكيم ، آزمايش استاندارد تحكيم در خاك هاي چسبنده ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر