مبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک خاک

کد شناسه :4484
مبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک خاک

مبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک خاک تألیف اسماعیل افلاکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر ، عمران ، کتاب پرهام ، منشاء سنگ و خاک ، ارتباط هوازدگی سنگ ها با آب و هوا و تشکیل خاک ، خصوصیات فیزیک خاک ها ، طبقه بندی خاک ها ، آزمایش های استاندارد مکانیک خاک در مورد خواص فیزیک و طبقه بندی خاک ها ، آزمایش های استاندارد تراکم خاک ، حرکت آب در خاک ، آزمایش های استاندارد تعیین ضریب نفوذپذیری و ارتفاع مویینه در خاک ، مقاومت برشی خاک ، استانداردهای تعیین مقاومت برشی خاک ها ، نشست خاک پدیده تحکیم ، آزمایش استاندارد تحکیم در خاک های چسبنده ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر