شناخت محیط زیست

کد شناسه :4642
شناخت محیط زیست

شناخت محیط زیست :زمین ، سیاره زنده تألیف : دانیل بوتکین ، ادوارد کلر ترجمه : عبدالحسین وهاب زاده - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : محیط زیست به عنوان یک ایده : 1 : مباحث پایه در محیط زیست 2 : تفکر نقادانه درباره محیط زیست بخش دوم : زمین به عنوان یک سیستم : 3 : سیستم و تغییر 4 : چرخه زیست - زمین - شیمیایی بخش سوم : حیات و محیط زیست 5 : جمعیت انسانی به عنوان یک مشکل زیست محیطی 6 : اکوسیستم و جامعه بوم شناختی 7 : تنوع زیستی و جغرافیای زیستی 8 : بهره وری زیست شناختی و جریان انرژی 9 : ترمیم و بهبود : واکنش اکوسیستم ها نسبت به آشفتگی چگونه است ؟ بخش چهارم : تأمین منابع زنده : 10 : ذخایر غذایی جهان 11 : تآثیرات کشاورزی بر محیط زیست 12 : منابع زنده ی وحشی : فراوان و در خطر 13 : سرزمینهای خشکی و آبی 14 : بهداشت محیط و سم شناسی بخش پنجم : انرژی 15 : انرژی بعضی از اصول 16 : سوختهای فسیلی و محیط زیست 17 : انرژیهای جایگزین و محیط زیست 18 : انرژی هسته ای و محیط زیست بخش ششم : محیط زیست آبی : 19 : منابع آب ، استفاده و مدیریت آن 20 : آلودگی و تصفیه آن بخش هفتم : آلودگی هوا : 21 : هواسپهر ، اقلیم و گرمایش جهانی 22 : آلودگی هوا 23 : آلودگی هوای داخلی 24 : تخلیه اوزون بخش هشتم : محیط زیست و جامعه : 25 :اقتصاد زیست محیطی 26 : محیط زیست شهری 27 : مدیریت ضایعات 28 : کانی ها و محیط زیست 29 : برنامه ریزی و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی 30 : تلفیق آگاهیها و ارزشها - شناخت محیط زیست : زمین ، سیاره زنده - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر