مباني محيط زيست

کد شناسه :4644
مباني محيط زيست
موجود نیست

مباني محيط زيست تأليف ك كنت وات ترجمه : عبدالحسين وهاب زاده - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : برخي مقدمات ضروري از زيست شناسي ، رياضيات و اسلوب شناسي علمي 2 : اصول علم محيط زيست 3 : متغيرها اصلي بوم شناسي : ماده ، انرژي ، فضا ، زمان و تنوع 4 : مكانيسمهاي خودنظم در سيستم هاي بوم شناختي 5 : اختلالات ناشي از آب و هوا در سيستم هاي بوم شناختي 6 : انسان ، سوختهاي فسيلي و آلودگي ، اختلال و تباهي سيستم هاي بوم شناختي 7 : درياچه : نمونه بارزي از يك اكوسيستم قابل بهره برداري 8 : جنگل : مطالعه عوامل تعيين كننده ساختمان و پويايي اكوسيستم 9 : آبخيز : نمونه اي از استفاده هاي چندگانه و علايق متضاد 10 : سيستم هاي علفزار و مرتع : نمونه ايي از كنش متقابل بين گياهان و حيوانات 11 : سيستم هاي كشاورزي 12 : كنترل زيستي : برقراري مجدد يك وضعيت پايدار قابل تحمل 13 : محيط و بيماريهاي واگير 14 : برنامه ريزي شهري ، ناحيه اي و ملي در پرتو مباني بوم شناسي 15 : يك استراتژي جهاني براي بشريت - مباني محيط زيست - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر