استاتیک کاربردی چ4 جدید

کد شناسه :4661
استاتیک کاربردی چ4 جدید

استاتيك كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران به انضمام معرفي آثار برجسته معماري جهان تأليف : محمود گلابچي - معماري - كتاب پرهام - 1 : استاتيك نقطه مادي 2 : گفتاري در مورد تعادل 3 : اصطكاك لغزشي 4 : استاتيك اجسام تحت تأثير نيروهاي واقع در يك صفحه 5 : تعادل تحت تأثير بيش از سه نيرو 6 : تعادل ميله هاي سنگين 7 : خرپاها 8 : بردارها 9 : دستگاه نيروهاي فضايي 10 : تعيين مركز ثقل 11 : گشتاور اينرسي و گشتاور دوم سطح 12 : نيروي برشي و گشتاور خمشي 13 : قاب ها 14 : سازه ها با اتصالات مفصلي ( سيستم نيروها در صفحه ) 15 : اصطكاك و ماشين ها 16 : تعادل اجسام در فضا 17 : كار مجازي و كاربردهاي آن 18 : مسايل تكميلي - استاتيك كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران به انضمام معرفي آثار برجسته معماري جهان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر