دستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار بصری

کد شناسه :4773
دستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار بصری

دستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار بصری ترجمه : منوچهر طبیبیان - جغرافیا - 1 : مقدمه 2 : ماهیت منظر و ارزیابی پیامدهای بصری 3 : سابقه ارزیابی 4 : تشریح توسعه پیشنهادی 5 : کاهش کنترل آثار 6 : مطالعات پایه 7 : شناسایی و ارزیابی منظر و آثار بصری 8 : معرفی روشها : تجربه خوب 9 : مشاوره و بازنگری - دستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار بصری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر