از ایران - تخت جمشید 3

کد شناسه :4793
از ایران - تخت جمشید 3

تخت جمشید ، از ایران چه می دانم ؟ تألیف : حسین سلطان زاده - معماری - کتاب پرهام - 1 : چگونگی شکل گلیری و پیدایش تخت جمشید2 : کاخ ها ، تالارها و بخش های مهم تخت جمشید 3 : توسعه بناهای تخت جمشید 4 : نقوش ، لوح ها و الگوهای طراحی تخت جمشید 5 : تخت جمشید به روایت برخی از منابع تاریخی 6 : تخت جمشید به روایت برخی از سیاحان 7 : برخی از کتیبه های غیر هخامنشی در تخت جمشید - تخت جمشید : از ایران چه می دانم ؟ - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر