سياست و فضا

کد شناسه :4871
سياست و فضا

سياست و فضا تأليف : محمدرضا حافظ نيا ، زهرا احمدي پور ، مصطفي قادري حاجت - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ايدئولوژي 2 : سياست و شاخصه هاي آن 3 : فضا و شاخص هاي آن 4 : رابطه متقابل سياست و فضا 5 : فلسفه جغرافيايي حكومت و نظام سياسي 6 : فلسفه جغرافيايي دموكراسي و حقوق شهروندي 7 : حقوق اساسي ، قانون گذاري ، تصورات و برداشتهاي جغرافيايي 8 : ادراك مكاني - فضايي ( محلي گرايي ، ملي گرايي و جهاني شدن ) 9 : ارزش هاي جهاني گرايي ( حقوق بشر ) خاص گرايي فضايي - مكاني 10 : سياست هاي ستيزه جويانه و فضاهاي توسعه نيافته 11 : سياست هاي صلح جويانه و فضاهاي توسعه يافته 12 : سياست و عدالت فضايي جغرافيايي - سياست و فضا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر