مدیریت روش های مهندسی در اصلاح ساختار محیط ، جهت مقابله با سوانح ترافیکی

کد شناسه :4917
مدیریت روش های مهندسی در اصلاح ساختار محیط ، جهت مقابله با سوانح ترافیکی

مدیریت روش های مهندسی در اصلاح ساختار محیط ، جهت مقابله با سوانح ترافیکی - محمدرضا مسعودی نژاد -انتشارات پرهام نقش - عمران - کتاب پرهام - 1 : چالش های فنی و رفتاری 2 : عملکرد جاده ای وسیله نقلیه 3 : طراحی از لحاظ ایمنی 4 : تعریف آسفالت 5 : زهکشی راه 6 : تردد عادی و سنگین ترافیک 7 : آنالیز ترافیک در تقاطع های با چراغ راهنما 8 : تحلیل سطح خدمت 9 : تولید سفر 10 : خصوصیات اساسی راننده وسائط نقلیه راه 11 : ترافیک و محیط زیست - مدیریت روش های مهندسی در اصلاح ساختار محیط ، جهت مقابله با سوانح ترافیکی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر