بوطیقای فضا

کد شناسه :498
بوطیقای فضا

بوطيقاي فضا نوشته گاستن باشلار ترجمه مريم كمالي و محمد شيربچه - معماري - 1 : خانه 2 : خانه و جهان 3 : كشوها قفسه ها و گنجه ها 4 : آشيان ها 5 : صدف ها 6 : گوشه ها 7 : مينياتورها 8 : بي كرانگي درون 9 : ديالكتيك درون و برون 10 : پديدار شناسي تدور - بوطيقاي فضا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر