تاریخ زیبایی - هما بینا

کد شناسه :4968
تاریخ زیبایی - هما بینا

تاریخ زیبایی ( نظریه ها ی زیبایی در فرهنگهای غربی) تالیف : اومبرتو اکو ترجمه : هما بینا - هنر - کتاب پرهام - 1 : آرمان زیبایی شناسی در یونان قدیم 2 : آپولونی و دیونوسیوسی 3 : زیبایی در قالب تناسب و هماهنگی 4 : نور و رنگ در قرون وسطی 5 : زیبایی هیولاها 6 : از شعر روستایی تا زن فرشته سان 7 : زیبایی سحرآمیز از سده پانزدهم تا شانزدهم 8 :بانوان و قهرمانان 9 :از ملاحت تا زیبایی ناآرام 10 : استدلال و زیبایی 11 : امر شکوهمند 12 : زیبایی رمانتیک 13 : کیش زیبایی 14 : شی جدید 15 : زیبایی ماشین آلات 16: از فرمهای انتزاعی تا اعماق مواد 17 :زیبایی رسانه ها - تاریخ زیبایی ( نظریه های زیبایی در فرهنگهای غربی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر