مدیریت منظر پایدار - طراحی ، احداث و نگهداری

کد شناسه :5
مدیریت منظر پایدار - طراحی ، احداث و نگهداری

مديريت منظر پايدار : طراحي ، احداث و نگهداري تأليف : توماس دبليو كوك ، آنا ماري وندرزاندن ترجمه : فاطمه كاظمي ، نويد وحدتي مشهديان - معماري - كتاب پرهام - 1 : مقدمه اي بر پايداري 2 : طراحي فضاي سبز پايدار 3 : احداث منظر پايدار ، فرايند سيستم هاي آبياري و مصالح سخت 4 : بهسازي و بازسازي فضاهاي سبز موجود با هدف پايداري 5 : توسعه و مديريت اكوسيستم در قالب فضاي سبز پايدار 6 : مشكلات محيطي 7 : خاك هاي پايدار براي استفاده در فضاهاي سبز 8 : مديريت پايداري درختان ، درختچه ها و بسترهاي كشت 9 : چمن ها در فضاهاي سبز پايدار 10 : مديريت پايدار آفات - مديريت منظر پايدار : طراحي ، احداث و نگهداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر