مدیریت منظر پایدار - طراحی ، احداث و نگهداری

کد شناسه :5
مدیریت منظر پایدار - طراحی ، احداث و نگهداری

مدیریت منظر پایدار : طراحی ، احداث و نگهداری تألیف : توماس دبلیو کوک ، آنا ماری وندرزاندن ترجمه : فاطمه کاظمی ، نوید وحدتی مشهدیان - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر پایداری 2 : طراحی فضای سبز پایدار 3 : احداث منظر پایدار ، فرایند سیستم های آبیاری و مصالح سخت 4 : بهسازی و بازسازی فضاهای سبز موجود با هدف پایداری 5 : توسعه و مدیریت اکوسیستم در قالب فضای سبز پایدار 6 : مشکلات محیطی 7 : خاک های پایدار برای استفاده در فضاهای سبز 8 : مدیریت پایداری درختان ، درختچه ها و بسترهای کشت 9 : چمن ها در فضاهای سبز پایدار 10 : مدیریت پایدار آفات - مدیریت منظر پایدار : طراحی ، احداث و نگهداری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر