جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

کد شناسه :500
جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

جداره هاي شهري و نقش آنها در كيفيت محيط ( معيارهاي نماسازي در فضاي شهري ) تأليف : ملك طباطبايي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : اهداف كالبدي 2 : اهداف ادراك محيطي و معنايي جداره 3 : اهداف فعاليت و عملكردي 4 : اهداف حفاظتي 5 : اهداف بهره برداري - جداره هاي شهري و نقش آنها در كيفيت محيط ( معيارهاي نماسازي در فضاي شهري ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر