جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

کد شناسه :500
جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

جداره های شهری و نقش آنها در کیفیت محیط ( معیارهای نماسازی در فضای شهری ) تألیف : ملک طباطبایی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اهداف کالبدی 2 : اهداف ادراک محیطی و معنایی جداره 3 : اهداف فعالیت و عملکردی 4 : اهداف حفاظتی 5 : اهداف بهره برداری - جداره های شهری و نقش آنها در کیفیت محیط ( معیارهای نماسازی در فضای شهری ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر