نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید

کد شناسه :510
نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید

نظريه برنامه ريزي : ديدگاه هاي سنتي و جديد تأليف : پرويز اجلالي ، مجتبي رفيعيان ، علي عسگري - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : مقدمه : 1 : نظريه چيست ؟ 2 : نظريه برنامه ريزي چيست ؟ بخش دوم : نظريه هاي كلاسيك و تحولات آن ها 3 : ظهور و سقوط نظريه خردگرا در برنامه ريزي 4 : رويكرد سيستمي در نظريه برنامه ريزي 5 : ماركس گرايي و برنامه ريزي فصل سوم : نظريه هاي جديد 6 : نظريه برنامه ريزي وكالتي 7 : برنامه ريزي مشاركتي 8 : نظريه برنامه ريزي ارتباطي 9 : راست جديد و برنامه ريزي 10 : نهادگرايي و برنامه ريزي 11 : پراگماتيسم ، نوپراگماتيسم و برنامه ريزي 12 : فرهنگ برنامه ريزي و دو مفهوم ديگر فصل چهارم : نقد و نتيجه گيري 13 : سه پارادايم برنامه ريزي : نتيجه كتاب - نظريه برنامه ريزي : ديدگاه ها ي سنتي و جديد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر