مهندسی ژئوتکنیک . مبانی .کاوش ها و تفسیر ها

کد شناسه :5460
مهندسی ژئوتکنیک . مبانی .کاوش ها و تفسیر ها

مهندسي ژئوتكنيك ، مباني ، كاوش ها و تفسيرها تأليف : ابوالفضل اسلامي ، آرش سخاوتيان - عمران - كتاب پرهام - 1 : سيماي مهندسي ژئوتكنيك 2 : پارامترهاي پايه ژئوتكنيكي 3 : زمين شناسي مهندسي : منشاء خاك و سنگ 4 : ساختگاه زمين شناسي ايران 5 :گستره مطالعات ژئوتكنيك 6 : حفاري اكتشافي و نمونه گيري در خاك و سنگ 7 : تستهاي درجا (ژئوتكنيكي ) 8 : تستهاي آزمايشگاهي 9 : تستهاي درجا، ژئوفيزيكي 10 : ابزارگذاري و پايش 11 : طبقه بندي خاكها 12 : طبقه بندي سنگها 13 : مقاومت برشي خاكها و سنگها 14 : سختي و تغيير شكل خاك و سنگ 15 : آب زيرزميني و ويژگي هاي هيدروليكي مصالح ژئوتكنيكي 16 : سنتز داده ها 17 : عدم قطعيت در مهندسي ژئوتكنيك 18 : گزارش مطالعات ژئوتكنيك : پردازش داده ها 19 : موارد عملي 20 : علائم و اختصارات - مهندسي ژئوتكنيك ، مباني ، كاوش ها و تفسيرها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر