مهندسی ژئوتکنیک . مبانی .کاوش ها و تفسیر ها

کد شناسه :5460
مهندسی ژئوتکنیک . مبانی .کاوش ها و تفسیر ها

مهندسی ژئوتکنیک ، مبانی ، کاوش ها و تفسیرها تألیف : ابوالفضل اسلامی ، آرش سخاوتیان - عمران - کتاب پرهام - 1 : سیمای مهندسی ژئوتکنیک 2 : پارامترهای پایه ژئوتکنیکی 3 : زمین شناسی مهندسی : منشاء خاک و سنگ 4 : ساختگاه زمین شناسی ایران 5 :گستره مطالعات ژئوتکنیک 6 : حفاری اکتشافی و نمونه گیری در خاک و سنگ 7 : تستهای درجا (ژئوتکنیکی ) 8 : تستهای آزمایشگاهی 9 : تستهای درجا، ژئوفیزیکی 10 : ابزارگذاری و پایش 11 : طبقه بندی خاکها 12 : طبقه بندی سنگها 13 : مقاومت برشی خاکها و سنگها 14 : سختی و تغییر شکل خاک و سنگ 15 : آب زیرزمینی و ویژگی های هیدرولیکی مصالح ژئوتکنیکی 16 : سنتز داده ها 17 : عدم قطعیت در مهندسی ژئوتکنیک 18 : گزارش مطالعات ژئوتکنیک : پردازش داده ها 19 : موارد عملی 20 : علائم و اختصارات - مهندسی ژئوتکنیک ، مبانی ، کاوش ها و تفسیرها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر