نقشه برداری مهندسی

کد شناسه :5495
نقشه برداری مهندسی

نقشه برداري مهندسي تأليف : محمود ديانت خواه - عمران - 1 : معرفي و كليات 2 : شكل زمين و سطوح مبنا 3 : نظريه خطاها 4 : اندازه گيري فاصله 5 : اندازه گيري مساحت 6 : ترازيابي 7 : نيم رخ هاي طولي و عرضي 8 : زاويه يابي 9: فاصله يابي اپتيكي و الكترونيكي 10 : مختصات نقاط و امتدادها 11 : كانواي نقشه برداري 12 : پيمايش 13 : برداشت جزئيات 14 : تقاطع 15 : ترفيع 16 : مثلث بندي 17 : سامانه هاي نوين نقشه برداري 18 : تعيين حجم عمليات خاكي 19 : نقشه برداري مسير 20 : نقشه برداري زيرزميني - نقشه برداري مهندسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر