نقشه برداری مهندسی

کد شناسه :5495
نقشه برداری مهندسی

نقشه برداری مهندسی تألیف : محمود دیانت خواه - عمران - 1 : معرفی و کلیات 2 : شکل زمین و سطوح مبنا 3 : نظریه خطاها 4 : اندازه گیری فاصله 5 : اندازه گیری مساحت 6 : ترازیابی 7 : نیم رخ های طولی و عرضی 8 : زاویه یابی 9: فاصله یابی اپتیکی و الکترونیکی 10 : مختصات نقاط و امتدادها 11 : کانوای نقشه برداری 12 : پیمایش 13 : برداشت جزئیات 14 : تقاطع 15 : ترفیع 16 : مثلث بندی 17 : سامانه های نوین نقشه برداری 18 : تعیین حجم عملیات خاکی 19 : نقشه برداری مسیر 20 : نقشه برداری زیرزمینی - نقشه برداری مهندسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر