ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه

کد شناسه :5530
ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه

ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه تألیف : سیدامیرحسین گرکانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی بازسازی خانه روستایی 2 : ملاحظات اقتصادی 3 : ملاحظات اجتماعی - فرهنگی 4 : ملاحظات زیست محیطی 5 : ملاحظات فنی 6 : بررسی نمونه های موردی - ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر