آنالیز و طراحی سازه های بلند

کد شناسه :5549
آنالیز و طراحی سازه های بلند

آنالیز و طراحی سازه های بلند تألیف : استفورد اسمیت - الکس کؤل ترجمه : حسن حاجی کاظمی - عمران - 1 : ساختمان های بلند 2 :ضوابط طراحی 3 : بارگذاری 4 : فرمهای سازه ای 5 : مدل سازی برای آنالیز 6 : قابهای مهاربندی شده 7 : قابهای صلب 8 : قابهای میان پر 9 : دیوارهای برشی 10 : دیوارهای برشی کوپل 11 : سازه های قاب - دیوار 12 : سازه های جداره ای 13 : هسته ها 14 : سازه های با مهار بازویی 15 : تئوری عمومی 16 : پایداری ساختمانهای بلند 17 : آنالیز دینامیکی 18 : اثرات خزش ،آبرفتگی و حرارت - آنالیز و طراحی سازه های بلند - کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر