ارزیابی بازار زمین شهری

کد شناسه :560
ارزیابی بازار زمین شهری

ارزیابی بازار زمین شهری : ابزاری جدید در مدیریت شهری تألیف : دیوید ای دوال ترجمه : نجما اسمعیل پور - شهرسازی - کتاب پرهام- 1 : بحران زمین شهری 2 : چرا ارزیابی اراضی ضروری است ؟ 3 : سازماندهی ارزیابی زمین 4 : کاربرد فرایند ارزیابی بازار زمین در سن پدروسولا - هندوراس - 5 : ارزیابی تأثیر توسعه امکانات زیربنایی بر قیمت قطعات : مورد کراچی - ارزیابی بازار زمین شهری : ابزاری جدید در مدیریت شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر