اصول تنظیم قرارداد

کد شناسه :5637
اصول تنظیم قرارداد

اصول تنظيم قرارداد : برگ بررسي ( چك ليست ) انواع قراردادهاي بين المللي و داخلي قابل استفاده حقوقدانان و ... تأليف : عليرضا ميلاني زاده - عمران - كتاب پرهام - 1 : قرارداد و انواع آن 2 : شرايط اساسي براي صحت قرارداد 3 : انواع قراردادهاي تيپ سازمان مديريت و برنامه ريزي 4 : انواع قراردادهاي كار و خدمات سرويس نگهداري 5 : انواع قراردادهاي بانكي 6 : انواع قراردادهاي بيمه 7 : انواع قراردادهاي مشاركت 8 : انواع قراردادهاي خريد و فروش 9 : انواع قراردادهاي رهن و اجاره 10 : انواع قراردادهاي بهره برداري 11 : انواع قراردادهاي بين المللي 12 : انواع ضمانت نامه ها - اصول تنظيم قرارداد : برگ بررسي ( چك ليست ) انواع قراردادهاي بين المللي و داخلي قابل استفاده حقوقدانان و ... - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر