اصول تنظیم قرارداد

کد شناسه :5637
اصول تنظیم قرارداد

اصول تنظیم قرارداد : برگ بررسی ( چک لیست ) انواع قراردادهای بین المللی و داخلی قابل استفاده حقوقدانان و ... تألیف : علیرضا میلانی زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : قرارداد و انواع آن 2 : شرایط اساسی برای صحت قرارداد 3 : انواع قراردادهای تیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی 4 : انواع قراردادهای کار و خدمات سرویس نگهداری 5 : انواع قراردادهای بانکی 6 : انواع قراردادهای بیمه 7 : انواع قراردادهای مشارکت 8 : انواع قراردادهای خرید و فروش 9 : انواع قراردادهای رهن و اجاره 10 : انواع قراردادهای بهره برداری 11 : انواع قراردادهای بین المللی 12 : انواع ضمانت نامه ها - اصول تنظیم قرارداد : برگ بررسی ( چک لیست ) انواع قراردادهای بین المللی و داخلی قابل استفاده حقوقدانان و ... - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر