معماری علم در ایران

کد شناسه :5642
معماری علم در ایران

معماری علم در ایران تألیف : رضا منصوری - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : واژه علم و مفاهیم رایج آن در ایران 3 : علم و مدلهای شبه اقتصادی آن 4 : زبان ، تفکر و علم 5 : تاریخ علم در ایران : نگاهی دیگر 6 : علم و مهندسی 7 : استبداد در علم ایران و قبایی تنگ بر تن علم 8 : علم نوین و دموکراسی 9 : دانش بومی ؟ علم بومی ؟ 10 : ترویج ، توسعه و مدرنیت 11 : ترجمه و توسعه 12 : نقش واژه گزینی در توسعه 13 : چالش های مفهوم نوآوری در ایران 14 : آسیب شناسی دانشگاه های ایران : تأسیس و مدیریت مبتنی بر دانش سنتی نه مبتنی بر علم نوین 15 : دانشگاه : آموزشگاه عالی یا اندیشگاه 16 : توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن : لزوم یک چرخش نگرش 17 : معماری علم در ایران - معماری علم در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر