شالوده آمايش سرزمين

کد شناسه :5768
شالوده آمايش سرزمين
موجود نیست

شالوده آمايش سرزمين تأليف : مجيد مخدوم - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : درآمدي بر ارزيابي توان اكولوژيكي محيط زيست 3 : فرايند ارزيابي توان اكولوژيكي محيط زيست 4 : روشهاي شناسايي منابع 5 : روشهاي تجزيه و تحليل و جمع بندي منابع 6 : روشهاي ارزيابي توان اكولوژيكي محيط زيست 7 : درآمدي بر استفاده از سرزمين در ايران 8 : چگونگي شناسايي منابع اكولوژيكي 9 : چگونگي نقشه سازي واحدهاي شكل زمين 10 : چگونگي شناسايي سنگها ، خاكها و رستنيها 11 : مدلهاي سنگها ، خاكها ، احتمال فرسايش 12 : چگونگي تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها 13 : چگونگي ارزيابي توان اكولوژيكي محيط زيست 14 : آمايش سرزمين : تعيين اولويت كاربري ها - شالوده آمايش سرزمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر