شناخت و تحلیل سایت

کد شناسه :5860
شناخت و تحلیل سایت

شناخت و تحلیل سایت : رویکردی زمینه گرا در برنامه ریزی پایدار زمین و طراحی سایت تألیف : جیمز ا لاگرو ترجمه : محمدرضا مثنوی ، مهدی فتحی - معماری - کتاب پرهام - بخش اول : فرآیند و ابزارها : 1 : شکل دهی به محیط انسان ساخت 2 : مصور کردن اطلاعات فضایی بخش دوم : انتخاب و برنامه ریزی سایت : 3 : انتخاب سایت 4 : برنامه ریزی بخش سوم : شناخت و تجزیه و تحلیل سایت : 5 : شناخت سایت - مؤلفه های فیزیکی 6 : شناخت سایت - مؤلفه های زیستی 7 : شناخت سایت - مؤلفه های فرهنگی 8 : تجزیه و تحلیل سایت - یکپارچه سازی و تلفیق بخش چهارم : طراحی و اجرا : 9 : طراحی مفهومی 10 : گسترش طراحی 11 : اجرای طرح ( پروژه ) - شناخت و تحلیل سایت : رویکردی زمینه گرا در برنامه ریزی پایدار زمین و طراحی سایت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر