شناخت و تحلیل سایت

کد شناسه :5860
شناخت و تحلیل سایت

شناخت و تحليل سايت : رويكردي زمينه گرا در برنامه ريزي پايدار زمين و طراحي سايت تأليف : جيمز ا لاگرو ترجمه : محمدرضا مثنوي ، مهدي فتحي - معماري - كتاب پرهام - بخش اول : فرآيند و ابزارها : 1 : شكل دهي به محيط انسان ساخت 2 : مصور كردن اطلاعات فضايي بخش دوم : انتخاب و برنامه ريزي سايت : 3 : انتخاب سايت 4 : برنامه ريزي بخش سوم : شناخت و تجزيه و تحليل سايت : 5 : شناخت سايت - مؤلفه هاي فيزيكي 6 : شناخت سايت - مؤلفه هاي زيستي 7 : شناخت سايت - مؤلفه هاي فرهنگي 8 : تجزيه و تحليل سايت - يكپارچه سازي و تلفيق بخش چهارم : طراحي و اجرا : 9 : طراحي مفهومي 10 : گسترش طراحي 11 : اجراي طرح ( پروژه ) - شناخت و تحليل سايت : رويكردي زمينه گرا در برنامه ريزي پايدار زمين و طراحي سايت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر