اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

کد شناسه :589
اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن (خطوط ،ایستگاهها ،تقاطعات و انشعابات ) تألیف : سید جواد میرمحمدصادقی - عمران - 1 : طرح هندسی مسیر 2 : طرح هندسی خطوط ایستگاه 3 : طراحی تقاطع ها و انشعاب ها - اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن (خطوط ،ایستگاه ها ،تقاطعات و انشعابات ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر