برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

کد شناسه :5908
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین دستورالعملی برای طراحی و برنامه ریزی محلی پایدار تالیف : آن آر بیبر - کاترین هیگینز ترجمه : سید حسین بحرینی و کیوان کریمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : برنامه ریزی زمین 2 : بررسی وضع موجود زمین 3 : فضاهای مردمی 4 : طرح زمین 5 : برنامه ریزی محیطی شهری پایدار - برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین راهنمایی برای برنامه ریزی و طراحی محلی پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر