برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

کد شناسه :5908
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين دستورالعملي براي طراحي و برنامه ريزي محلي پايدار تاليف : آن آر بيبر - كاترين هيگينز ترجمه : سيد حسين بحريني و كيوان كريمي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : برنامه ريزي زمين 2 : بررسي وضع موجود زمين 3 : فضاهاي مردمي 4 : طرح زمين 5 : برنامه ريزي محيطي شهري پايدار - برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين راهنمايي براي برنامه ريزي و طراحي محلي پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر