اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها )

کد شناسه :595
اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها )

اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها ) مجید صباغ کرمانی شهرسازی نحوه ایجاد و تکامل مناطق و شهرها چگونگی ایجاد مناطق و شهرها مکان یابی (تئوری ها و عوامل موثر بر آن نواحی بازار بنگاهها و سیستمهای شهری تجارب بین مناطق و مهاجرت عوامل تولید تعیین درآمد و اشتغال در مناطق مدل اقتصاد پایه مدل درآمد - مخارج مدل داده - ستانده تئوریهای رشد مناطق موضوعات انتخابی در اقتصاد مناطق مدلهای پیش بینی جمعیت در مناطق اقتصاد گردشگری در مناطق اقتصاد حمل و نقل در مناطق سیاستهای منطقه ای ابزارهای خرد و ارزیابی سیاستها در مناطق منطقه گرایی در جهان اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر