اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها )

کد شناسه :595
اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها )

اقتصاد منطقه اي (تئوري و مدلها ) مجيد صباغ كرماني شهرسازي نحوه ايجاد و تكامل مناطق و شهرها چگونگي ايجاد مناطق و شهرها مكان يابي (تئوري ها و عوامل موثر بر آن نواحي بازار بنگاهها و سيستمهاي شهري تجارب بين مناطق و مهاجرت عوامل توليد تعيين درآمد و اشتغال در مناطق مدل اقتصاد پايه مدل درآمد - مخارج مدل داده - ستانده تئوريهاي رشد مناطق موضوعات انتخابي در اقتصاد مناطق مدلهاي پيش بيني جمعيت در مناطق اقتصاد گردشگري در مناطق اقتصاد حمل و نقل در مناطق سياستهاي منطقه اي ابزارهاي خرد و ارزيابي سياستها در مناطق منطقه گرايي در جهان اقتصاد منطقه اي (تئوري و مدلها ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر