معماری کیفیت گرا

کد شناسه :5973
معماری کیفیت گرا

معماری کیفیت گرا : درآمدی بر برنامه ریزی طراحی و ارزیابی کیفیت عملکردی تألیف : ون در ووت ، ون وگان ترجمه : مهیار باستانی - معماری - کتاب پرهام - 1 : کیفیت عملکردی و معمارانه ساختمان ها 2 : فرم و عملکرد 3 : برنامه الزامات 4 : از گزارش تا طراحی 5 : ارزیابی ساختمان ها 6 : ارزیابی کیفیت : روش های اندازه گیری - معماری کیفیت گرا : درآمدی بر برنامه ریزی طراحی و ارزیابی کیفیت عملکردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر