اجزاي محدود براي تحليل سازه ها

کد شناسه :5979
اجزاي محدود براي تحليل سازه ها

اجزاي محدود براي تحليل سازه ها ترجمه : شاپور طاحوني - عمران - 1 : مفاهيم پايه 2 : جبر ماتريسها و روشهاي عددي حل معادلات 3 : اجزاي محدود يك بعدي 4 : خرپاها 5 : مقدمه اي بر اجزاي محدود 6 : تنشها و كرنشهاي صفحه اي 7 : رابطه سازي ايزوپارامتريك 8 : حالت عمومي اجسام جامد 9 : اجسام جامد با تقارن محوري 10 : خمش ورقها 11 : پوسته ها (حالت عمومي) 12 : پوسته هاي دوار 13 : ارتعاش سازه ها 14 : تحليل ناپايداري - اجزاي محدود براي تحليل سازه ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر