باز زنده سازی شهری

کد شناسه :6018
باز زنده سازی شهری

باز زنده سازی شهرها (رویکردی به محله های تاریخی ) تألیف : استیون تایسدل ، تنراک ، تیم هیث ترجمه : کرامت الله زیاری ، قهرمان رستمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : باز زنده سازی محله های تاریخی شهری 2 : چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهری 3 : ارزیابی دوباره کیفیت محله های تاریخی شهری 4 : باززنده سازی گردشگری مبنا و فرهنگ مبنا 5 : باززنده سازی مسکن مبنا 6 : باززنده سازی محله های صنعتی و تجاری 7 : طراحی در محله های تاریخی شهری 8 : به سوی باززنده سازی موفق محله های تاریخی شهری - باززنده سازی شهرها ( رویکردی به محله های تاریخی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر