توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران

کد شناسه :6130
توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران

توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران از مفهوم تا راه کار تألیف : بهمن کارگر - گردشگری - کتاب پرهام - بخش اول : توسعه شهرنشینی 1 : شهر در جهان در حال توسعه 2 : شهرنشینی و نیازهای اولیه 3 : فرار و گریز از شهرها 4 : شهر و تمدن شهرنشینی در ایران بخش دوم : صنعت گردشگری 1 : تاریخچه و اهداف 2 نقش گردشگری در تغییر زیرساخت ها و هنجارها 3 : گردشگری و توسعه 4 : نقش اکولوژی محیطی و رشد صنعت گردشگری 5 : صنعت گردشگری در ایران 6 : مسائل گردشگری 7 : پیشنهادات و راه کارها - توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران از مفهوم تا راه کار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر