بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

کد شناسه :6131
بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری
موجود نیست

بهسازي و نوسازي بافت هاي كهن شهري تأليف : كيومرث حبيبي ، احمد پوراحمد ، ابوالفضل مشكيني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مباني نظري ، چارچوب مفاهيم پايه 2 : طرح هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي در جهان 3 : طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي در ايران 4 : ارزيابي ويژگي ها ، مسائل و مشكلات طرح هاي توسعه شهري در ايران - بهسازي و نوسازي بافت هاي كهن شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر