بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

کد شناسه :6131
بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری تألیف : کیومرث حبیبی ، احمد پوراحمد ، ابوالفضل مشکینی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی نظری ، چارچوب مفاهیم پایه 2 : طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی در جهان 3 : طرح های بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی در ایران 4 : ارزیابی ویژگی ها ، مسائل و مشکلات طرح های توسعه شهری در ایران - بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر